Belia Märksystem

Produktbeskrivning

Programvaran är framtagen för mindre och medelstora livsmedelsföretag som har behov av vägning och prismärkning enligt dagens krav som GS1 standard. Programvaran används och fungerar precis lika bra inom tillverkande industri eller andra branscher.

Registerfunktionens program baseras på Microsoft Excel och omfattar register för artiklar, deklarationer, priser och kunder.

Formuläret för inmatning av artiklar och kunder anpassas efter respektive kunds behov av information på etiketterna. Anpassning av formuläret sker utan omprogrammering av systemet. Användaren lägger upp artiklar och kunder kan direkt från formuläret uppdatera samtliga printrar om de är nätverksanslutna.
Finns det inget nätverk kan register flyttas till printern med USB minne.

Design av etikettlayouter kan göras med Bartender, Nice Label eller Codesoft.

Systemet bygger på smarta printrar där användaren väljer ID för produkten eller kunden på printerns tangentbord. Fler frågor kan aktiveras till användaren före märkning ex. frågor om datum, batch. Frågor kan också aktiveras från artikelregistret. Printern jobbar fristående och är inte beroende av nätverksanslutning.

Våg kan anslutas till printerns serieport, idag finns det stöd för Mettler Toledo, Bizerba, Ohaus och Bisco. Systemet uppdateras kontinuerligt med fler vågar.

Sidoprinter ansluts till printerns serieport för utskrift av totaler, adress etiketter eller följesedel. Funktionen med följesedel kan användas vid kundprismärkning. Sidoprintern skriver då ut följesedel med vikter och antal per artikel.

Systemet hanterar även styrning av flertal applikator fabrikat för dispensering, stamp, blås eller bandvacuum.

Belia Märk System omfattar följande funktioner:

 • Register för artiklar, deklarationer, layouter och kunder
  • Obegränsat antal artiklar, deklarationer, layouter och kunder
 • Design av etikettlayout
  • Stöd för pris och viktkoder (20- och 23-kod)
  • Stöd för GTIN-13, GTIN-14,ITF-14 och GS1-128 koder
  • Stöd för vanliga 1-D koder och 2-koder, fler läggs till efter behov
  • Stöd för textboxar med automatisk radbrytning, förenklar texter med
   bl.a. deklaration
 • Programvara i Intermec printer för märkning utan dator i produktionslokal
 • Operatör väljer artikel direkt på printerns tangentbord
 • Fler frågor till operatör kan aktiveras vid behov, ex. datum, batch, pris
 • Samtliga fält från artikelregister kan aktiveras och ändras på printern
 • Överföring av register från dator till printer sker via nätverk eller USB minne
 • Våg ansluts direkt till printerns serieport, stöd för flera vågtyper (Mettler
  Toledo, Bizerba, Ohaus, Bisco)
 • Stöd för sidoprinter, man kan välja att skriva ut summaetiketter, adress eller följesedel på sidoprinter
 • Programvaran har stöd för 3st summa nivåer (ex. påse, kartong och pall)
 • Utskrift av följesedel på sidoprinter vid kundmärkning
 • Utskrift av palletikett enligt GS1 standard med SSCC
 • Utskrift av slaktbiljett med unika löpnummer
 • Ursprungsmärkning för bl.a. nöt kött
 • Stöd för flera typer av automatisk applikatorer, bl.a. dispensering, stamp,
  blås (fler läggs till efter behov)
 • Funktion för att styra prismärkning från externt överordnat system
 • Stöd för externt tangentbord som ansluts via USB på printern
 • En och samma printer kan innehålla flera konfigurationer för olika märkbehov som enkelt aktiveras med en kod

Vi gör kundanpassade lösningar för respektive kunders behov

Systemet är avsett till både små och medelstora företag.

Systemet hanterar den enklaste printermodellen med vågkoppling till större industriskrivare med applikation.

PC43PM43/PM43cPF4i/PM4i/PX4i
ArtikelregisterXXX
KundregisterXXX
EtikettdesignXXX
VågkopplingXXX
3 totalnivåerXXX
EtikettdesignXXX
FöljesedelXX
SidoprinterXX
ApplikatorXX
Externt tangentbordXXX
StreckkodsläsareXXX
KundanpassningXXX

Systemets komponenter baseras på smarta printrar från Intermec, registerstöd med Excel och etikettdesign med standard program.

PC43c-Stativ4

Blåsapplikator Intermec PM43c med stativ

Arb-plats 2

Arbetsplats med produktprinter, summa o adressprinter samt våg och stativ

PC43 med våg

Intermec PC43 med Mettler Toledo våg

Stativ Trångsviken Shadow

Arbetsstation med 2 Intermec PF4i, industri-pc samt våg

Prismärkning med våg

Märkning med industri PC touchskärm och kundorder från affärssystem

Stampapplikator med Intermec PF4i