Service

Belia AB

Vi har lång erfarenhet av service på etikettprintrar och märksystem.

Vi servar också utrustning på uppdrag av andra företag, och det är inte enbart etikettprintrar och vågar.

Vi installerar och konfigurerar nätverk.